» Białowieski Park Narodowy otwiera obiekty
LOT Białowieża

Logo BPN

Białowieski Park Narodowy otwiera obiekty

Od 15 maja 2020 r. zostają udostępnione w celach turystycznych i rekreacyjnych następujące obszary i obiekty Białowieskiego Parku Narodowego:

a) Park Pałacowy (z wyłączeniem polany edukacyjnej),

b) Obręb Ochronny Rezerwat (limitowana liczba osób w obszarze ochrony ścisłej, maksymalnie 6 osoby z przewodnikiem w jednej grupie, bez wjazdu bryczką),

c) Rezerwat Pokazowy Żubrów (do 60. osób w obiekcie, z wyłączeniem placu zabaw, tarasów widokowych oraz części wystawowej i edukacyjnej w Pawilonie Edukacyjnym),

d) Muzeum Przyrodniczo-Leśne (do 13 osób w obiekcie z wyłączeniem wieży widokowej oraz wystawy stałej).

W związku z panującą w Polsce epidemią COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wchodzących na teren Parku oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia, informujemy, że przebywanie na terenie parku narodowego jest możliwe wyłącznie z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. (poz. 697) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazowi zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Prosimy, przestrzegaj zasad obowiązujących w czasie epidemii!

  • Zasłaniaj usta i nos w miejscach publicznych.
  • Zachowaj odległość co najmniej 2 metrów między osobami.
  • Unikaj miejsc gromadzenia się ludzi: parkingów, punktów widokowych, wiat turystycznych.
  • Staraj się nie dotykać powierzchni poręczy, ławek, stołów; ogranicz korzystanie z innych elementów infrastruktury turystycznej.
  • Zrezygnuj z aktywności grożących kontuzją – służby medyczne są teraz bardzo obciążone, nie przysparzaj im dodatkowej pracy.
  • Stosuj się do bieżących komunikatów władz, służb sanitarnych i służb Parku Narodowego.
  • Po powrocie do domu dokładnie umyj ręce!

Minimalizuj ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Stosuj się do obowiązujących ograniczeń!