» Kadr z podróży po regionie Puszczy Białowieskiej – ukazały się spot i film promujące region Puszczy Białowieskiej
LOT Białowieża


Kadr z podróży po regionie Puszczy Białowieskiej – ukazały się spot i film promujące region Puszczy Białowieskiej

Na weekend do Puszczy Białowieskiej? Nowe projekcje zrealizowane przez Starostwo Powiatowe z pewnością przekonają was do tego pomysłu. Zapraszamy do obejrzenia nowego spotu i filmu promującego malowniczą krainę żubra. Udział w warsztatach rzemiosła ludowego, przejażdżki rowerem, kajakiem, kolejką wąskotorową, udział w imprezach folkowych, a wszystko to w otoczeniu malowniczych krajobrazów i unikatowej kultury. Każdy mieszczuch znajdzie tu coś dla siebie.

Czterominutowy film oraz 30- sekundowy spot przedstawiają atrakcje regionu. Widz podąża śladem rodziny z Warszawy, wraz z nimi odkrywa piękno puszczańskiej krainy – podziwia wnętrza misternie zdobionych cerkwi, zostaje zaproszony do rezerwatu ścisłego w Białowieskim Parku Narodowym, podgląda zwierzęta w Rezerwacie Pokazowym Żubrów, poznaje technikę tkactwa i garncarstwa podczas warsztatów, ale przede wszystkim – dobrze się bawi.

Spot oraz film zostały przygotowywane w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Katarzyna Nikołajuk

Wydział Promocji i Rozwoju

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Fe_NKXDqhPU
link do spotu:  https://www.youtube.com/watch?v=I1ak9-bEu-U