» Noc Kupały w Narewce, 07.07.2018
LOT Białowieża

Noc kupaly 2018

Noc Kupały w Narewce, 07.07.2018

Program Nocy Kupały w Narewce:

19.30 Korowód Zespołów Folklorystycznych z GOK-u w Narewce

19.50 Rozpoczęcie i powitanie gości

20. 00 Koncert zespołów: Narewczanki z Narewki, Mikron z Białegostoku, Cegiełki z Lewkowa Starego, Miławica ze Świsłoczy, Art Pronar z Narwi, As z Białegosotku

Gwiazda wieczoru: Teatr Muzyczny RADA (Białoruś)

Puszczanie wianków (konkurs na wianek)

23.55 Teatr ognia

0.30 Zabawa z zespołem TWISTER

Noc kupaly 2018