» „Nowoczesne gospodarstwo pszczelarskie – wyjazd studyjno-kooperacyjny PZP”
LOT Białowieża


„Nowoczesne gospodarstwo pszczelarskie – wyjazd studyjno-kooperacyjny PZP”

Sekretariat Regionalny KSOW oraz Podlaski Związek Pszczelarzy w partnerstwie z Podlaską Izbą Rolniczą oraz Lokalną Organizacją Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej”, zapraszają serdecznie do udziału w operacji „Nowoczesne gospodarstwo pszczelarskie – wyjazd studyjno-kooperacyjny PZP”, które odbędzie się w terminie 27-29.10.2019.

Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020. Jest adresowany do pszczelarzy i ma na celu inicjowanie prężnego rozwoju pszczelarstwa jako jednej z gałęzi rolnictwa w województwie podlaskim. Uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, Spółdzielni Pszczelarskiej Apis, Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli oraz jednych z największych gospodarstw pasiecznych w Polsce. Podczas szkoleń będą poruszane zagadnienia dotyczące wychowu matek pszczelich, gospodarki w różnych typach uli, diagnostyki i profilaktyki zwalczania chorób czerwiu i pszczół, jakości produktów pszczelich oraz form sprzedaży w świetle obowiązujących przepisów. Przeprowadzone zostaną również warsztaty praktyczne pt. „Formy współpracy z gospodarstwami pszczelarskimi model oraz strony prawne kooperacji”.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona do max. 45. O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń formularzy w Podlaskim Związku Pszczelarzy ul Wiewiórcza 68 tel. 857327973. Formularze są do pobrania na stronie PZP. Lista rezerwowa obejmie tylko 6 osób. Ostateczny termin składania formularzy do 04.10.2019.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl

Formularz_zgloszeniowy

do info ksow