» Otwarcie pracowni garncarskiej Hładyszka
LOT Białowieża


Otwarcie pracowni garncarskiej Hładyszka

„Hładyszka tradycji. Centrum turystyczno, edukacyjno-kulturowe”, taki tytuł nosił projekt w ramach, którego w latach 2006-2007 został wyremontowany budynek po byłej szkole w Kleszczelach na potrzeby ośrodka kultury. Od samego początku działaniom związanym z tworzeniem tego miejsca towarzyszyły silne konotacje z garncarskimi tradycjami miasteczka, które mimo, że dość już odległe pozostają w pamięci wielu z nas. Dziś przestrzeń zwana przez nas “garncarską”, wygospodarowana w tym celu przed dekadą, pełniąca w międzyczasie bardzo różne funkcje od magazynku po biuro nabrała ostatecznego kształtu, stając się tym samym #PracowniąGarncarską.
Jesteśmy z siebie dumni. W tej chwili, możemy powiedzieć, że nie była to łatwa droga, a najtrudniejsza przed nami. Od dziś wkraczamy na nową ścieżkę związaną z ANIMACJĄ tej przestrzeni, ożywianiem garncarskiego ducha Kleszczel.
14 stycznia 2020 o godz. 16 odbędzie się uroczyste otwarcie pracowni.
W PROGRAMIE:
panel dyskusyjny “Ostatni garncarz…”
- wernisaż prac Agnieszki Romaniuk
- prezentacja siwaków z Kleszczel
- uroczyste przecięcie wstęgi
- warsztaty garncarskie
Pracowania garncarska #Hładyszka powstała w ramach projektu “Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w celu kultywowania dziedzictwa kulturowego w Gminie Kleszczele” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Miejski Ośrodek Kultury Hładyszka
Adres: 1 Maja 21, 17-250 Kleszczele

Telefon: 85 681 80 54