» Plener artystyczny im. Simony Kossak – wersnisaż
LOT Białowieża

plakat

Plener artystyczny im. Simony Kossak – wersnisaż

Artyści oraz Białowieski Park Narodowy zapraszają  na wernisaż w najbliższą sobotę: 12 października 2019 r. o godzinie 15.00 tym razem do pawilonu edukacyjnego w Rezerwacie Pokazowym Żubrów

plakat