» Przygotowanie publikacji z ofertą “srebrnej turystyki”
LOT Białowieża


Przygotowanie publikacji z ofertą “srebrnej turystyki”

Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej”  realizuje zadanie publiczne pt.: “Marka Puszcza Białowieska – wzmocnienie potencjału regionu” dofinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Jednym z działań zaplanowanych do realizacji w projekcie jest publikacja wydawnictwa z ofertami turystycznymi skierowanymi do seniorów.

Zachęcamy podmioty branży turystycznej do zgłaszania gotowych ofert. Na Państwa uwagi czekamy do dnia 30.08.2020, osoba do kontaktu: Marta Grzelak, e-mail: biuro@lot.bialowieza.pl tel. 85 682 43 81.

Logotyp dofinansowanie