» Publikacja pn. “Puszcza Białowieska na weekend” – zapraszamy do zgłaszania ofert!
LOT Białowieża


Publikacja pn. “Puszcza Białowieska na weekend” – zapraszamy do zgłaszania ofert!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” realizuje zadanie publiczne pt.: Publikacja z produktami turystycznymi pn. “Puszcza Białowieska na weekend” zlecone przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Planowane wydawnictwo będzie obejmowało weekendowe oferty turystyczne, dotyczące najciekawszych atrakcji turystycznych i produktów turystycznych, które posiadają unikatowe walory przyrodnicze i kulturowo-etniczne.
Poprzez udostępnienie bogatej oferty ukazana zostanie różnorodność walorów i atrakcji turystycznych, zachęcających turystów do aktywnego wypoczynku w województwie podlaskim. Wydawnictwo skierowane zostanie zarówno do turysty indywidualnego, jak i grup zorganizowanych.

Zachęcamy zainteresowane instytucje oraz podmioty branży turystycznej do zgłaszania ofert turystycznych do umieszczenia w wydawnictwie. Na Państwa oferty czekamy do dnia 06.09.2020 , osoba do kontaktu: Marta Grzelak, e-mail: biuro@lot.bialowieza.pl tel. 85 682 51 41.