» Realizujemy projekt „E-platforma w Regionie Puszczy Białowieskiej”
LOT Białowieża


Realizujemy projekt „E-platforma w Regionie Puszczy Białowieskiej”

Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” realizuje projekt pn.: „E-platforma w Regionie Puszczy Białowieskiej”. Projekt dotyczy zakupu i wdrożenia e-platformy do zarządzania ruchem turystycznym w regionie Puszczy Białowieskiej oraz przeprowadzenia szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe mieszkańców regionu. Odbiorcami projektu jest społeczność lokalna zamieszkująca lub funkcjonująca na obszarze realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu Puszczy Białowieskiej poprzez utworzenie serwisu internetowego z kompleksową informacją o zasobach turystycznych regionu: atrakcjach, szlakach turystycznych, obiektach noclegowych i gastronomicznych, ofertach Białowieskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych, gmin oraz stowarzyszeń turystycznych. Portal będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt „E-platforma w Regionie Puszczy Białowieskiej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

wartość projektu: 53 581,99 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 45544,69 PLN

logo

 logo