» SPOTKAJMY SIĘ W MUZEUM NA KÓŁKACH, 19-21.10.2017
LOT Białowieża


SPOTKAJMY SIĘ W MUZEUM NA KÓŁKACH, 19-21.10.2017

19.10.17r. (czwartek)

10.00 – 11.00 – Inauguracja projektu przy pawilonie „Muzeum na kółkach” – Plac przed Urzędem Miasta , 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

10.00 – 18.00 – Zwiedzanie pawilonu „Muzeum na kółkach” – Plac przed Urzędem Miasta , 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

     20.10.17 r. (piątek)

10.00-18.00 – Zwiedzanie wystawy fotograficznej Grzegorza Pietraszka „Zostały tylko macewy” – Mała Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45

10.00-18.00 – Zwiedzanie pawilonu „Muzeum na kółkach” – Plac przed Urzędem Miasta , 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

17.00 – 18.00 – Otwarcie wystawy fotografii Grzegorza Pietraszka „Zostały tylko macewy” – Mała Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej. 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45

17.00 -19.00 – Projekcja filmu „Śniła mi się Hana”. Spotkanie z Katarzyną Bielawską. – Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego. 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45

17.00-19.00 –Wykład Joanny Sapieżynskiej. „SHOAH – zagłada narodu żydowskiego w województwie białostockim”. – Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego. 17-200 Hajnówka,

ul. 3 Maja 45

21.10.17 r. (sobota)

8.00-16.00 - Zwiedzanie wystawy fotograficznej Grzegorza Pietraszka „Zostały tylko macewy” – Mała Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45

10.00-18.00 – Zwiedzanie pawilonu „Muzeum na kółkach” – Plac przed Urzędem Miasta , 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

Dystrybucja folderu Miejskiej Biblioteki Publicznej „Historia hajnowskiej społeczności żydowskiej  i jej tragiczny Holokaust” będzie towarzyszyła wszystkim organizowanym uroczystościom  podczas wizyty Muzeum na Kółkach w Hajnówce

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO ZWIEDZANIA MUZEUM
I UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH TOWARZYSZĄCYCH