» Uruchomienie sprzedaży i rezerwacji online biletów do obiektów BPN
LOT Białowieża

Logo BPN

Uruchomienie sprzedaży i rezerwacji online biletów do obiektów BPN

 Informujemy, że Białowieski Park Narodowy uruchamia z dniem 2 marca 2020 roku system internetowej sprzedaży i rezerwacji biletów do obiektów turystycznych BPN. Stanowi on wsparcie stacjonarnej sprzedaży biletów, która nadal będzie prowadzona w kasach naszych obiektów.

Do zakupu biletów dla osób indywidualnych do obiektów Parku oraz rezerwacji wejść do Muzeum BPN dla grup zorganizowanych służy strona internetowa: http://bilety.bpn.com.pl/

    Pozwala ona na zakup biletów do Rezerwatu Ścisłego, Rezerwatu Pokazowego Żubrów i indywidualnych biletów wstępu na zwiedzanie z audioprzewodnikiem wystawy stałej Muzeum Przyrodniczo-Leśnego. W zakładce Regulamin znajdą Państwo zasady korzystania z tych usług, natomiast w zakładce FAQ odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, związane także z procedurami zakupu i rezerwacji biletów.

    Uwaga! Przez system internetowej sprzedaży nie będzie można nabyć biletów na przedłużoną trasę, wjazdu bryczką oraz wjazdu rowerem na teren Rezerwatu Ścisłego. Te bilety dostępne będą wyłącznie w stacjonarnych punktach sprzedaży BPN, tj. kasie Muzeum, Punkcie Informacji Turystycznej, kasie Rezerwatu Pokazowego Żubrów oraz w kasie głównej BPN.

    Przypominamy również, że dostępność biletów do Rezerwatu Ścisłego w sprzedaży online nie zwalnia z konieczności oceny sytuacji pogodowej w dniu wycieczki oraz stosowania się do wydanych przez BPN komunikatów turystycznych dotyczących ostrzeżeń meteorologicznych lub zakazu wstępu.

    Informujemy również, że z dniem 9 marca 2020 r. ulegają zmianie zasady rezerwacji wejść dla grup zorganizowanych do Muzeum BPN w następujący sposób:

      wejścia dla grup liczących powyżej 6 osób należy rezerwować za pośrednictwem strony internetowej: http://bilety.bpn.com.pl/

      wprowadzony zostaje obowiązek potwierdzania złożonych rezerwacji drogą mailową najpóźniej na 7 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania. Rezerwacje niepotwierdzone w wyżej wymienionym terminie zostaną automatycznie anulowane!

      obowiązek potwierdzenia nie dotyczy rezerwacji dokonanych przez Państwa telefonicznie przed uruchomieniem systemu rezerwacji online (przed 9 marca 2020 r.). Rezerwacje te zostaną wprowadzone do systemu i oznaczone jako potwierdzone (zapewniamy, że nie zostaną anulowane).

      w przypadku zmiany terminu już dokonanej rezerwacji lub chęci dokonania rezerwacji dla grupy liczącej do 6 osób (wnoszącej opłatę zryczałtowaną za wejście do Muzeum) prosimy o kontakt mailowy na adres: muzeum@bpn.com.pl

      więcej informacji na temat rezerwacji biletów dla grup zorganizowanych można uzyskać od 9 marca pod nr telefonu 85 681 22 75 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

    Sugerujemy, zwłaszcza właścicielom biur turystycznych, założenie w systemie internetowej sprzedaży i rezerwacji biletów konta użytkownika i podanie pełnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, co ułatwi korzystanie z usługi.

    Państwa uwagi na temat funkcjonowania systemu internetowej sprzedaży i rezerwacji biletów będą dla nas bardzo cenne, ponieważ będzie to dla nas nowe doświadczenie. Prosimy o opinie i sugestie dotyczące działania usługi przesyłane mailowo na adres: grazyna.wykowska@bpn.com.pl