» Zapraszamy do udziału w projekcie “Smaki regionu”
LOT Białowieża


Zapraszamy do udziału w projekcie “Smaki regionu”

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze w partnerstwie z Gminą Czeremcha, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czeremsze oraz Lokalną Organizacją Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej”

serdecznie zapraszają do udziału w projekcie „Smaki regionu”, w ramach którego odbędzie się cykl warsztatów jednodniowych, na temat wytwarzania w naturalny i tradycyjny sposób następujących produktów: masła, sera, chleba, korowaja oraz mięsa w słoikach. Każde spotkanie będzie poprzedzone krótkim wprowadzeniem na temat tradycji i sposobu wykonania danego produktu.

Pierwsze spotkanie, poświęcone pieczeniu chleba odbędzie się 27 czerwca 2020 roku. Spotkanie rozpocznie się w Kawiarence Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze o godzinie 10.00, a następnie grupa warsztatowa przemieści się do gospodarstwa agroturystycznego w Berezyszczach. Tenniny kolejnych warsztatów będą dostępne na stronach internetowych partnerów niniejszego projektu.

Do udziału w operacji zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich, szczególnie osoby do 35 roku życia.

Szczegółowe informacje oraz zapisy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze ul. Duboisa 14, teł. 856850129 e-mail: justynapawluczuk@czeremcha.pl

Ilość miejsc ograniczona.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiej skie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

logotypy