» Zaproszenie na promocję książki „Bliski mi Wschód”, 15.09.2017
LOT Białowieża


Zaproszenie na promocję książki „Bliski mi Wschód”, 15.09.2017

Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce zaprasza na promocję książki Anny Radziukiewicz „Bliski mi Wschód”, 15.09.2017 godz. 17.00,  Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce.

Anna Radziukiewicz, absolwentka polonistyki, jest dziennikarką. Pracę rozpoczęła w 1977 roku w gazecie zakładowej „Fasty”, prowadząc jednocześnie zajęcia dla studentów polonistyki. Od 1982 roku pracowała w dzienniku „Gazeta Współczesna”, a od  początku lat  90. w miesięczniku „Przegląd Prawosławny” jako zastępcą redaktora naczelnego. Równolegle w latach 1995-2000 prowadziła, jako redaktor naczelna, pismo Światowej Rady Kościołów „Samaritan”, wydawane w językach angielskim i rosyjskim, adresowane do krajów Europy.     Napisała kilka tysięcy artykułów, zamieszczanych także w prasie zagranicznej (Rosja, Ukraina, Białoruś, Finlandia) oraz w wydaniach książkowych i zbiorach pokonferencyjnych. Jest autorką książek – Prawosławie w Polsce (2000 i 2001),  Light from the East (2005), Na Wschód od Zachodu (2008), Gródek nad Supraślą (2011), Parafia Hagia Sophia w Białymstoku (2014), Monaster w Supraślu (2014 i 2015), Święta Góra Grabarka (wiele wydań), Bliski mi Wschód (2017). Jest także współautorką i redaktorką książek.  Zredagowała, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponad dziesięć podręczników do nauki języka białoruskiego, historii i geografii Białorusi, adresowanych do uczniów białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

„Bliski mi Wschód” to zapis moich wieloletnich wędrówek po Wschodzie. To penetracja historyczna i geograficzna szerokiego pasa Europy, kształtowanego przez wschodnie chrześcijaństwo, z pokazaniem kontekstu chrześcijaństwa zachodniego. To owoc lektur, rozmów z mądrymi ludźmi, udziału w wielu międzynarodowych konferencjach i mojej tęsknoty za zrozumieniem złożoności tego świata. W nim wiele spraw nie jest ani oczywistych, ani jednoznacznych, jak kwestia dziedzictwa Cesarstwa Rzymskiego przez obie części Europy – wschodnią i zachodnią, chrystianizacji i Polski, i Litwy, percepcji idei Odrodzenia przez Wschód i Zachód.  Obszarowi ruskiego dziedzictwa religijnego i kulturalnego poświęcam najwięcej miejsca, oglądając je w lustrze świata bizantyńskiego, bałkańskiego ale i zachodniego.
To książka osobista, w której nie kryję swoich przemyśleń, ani nie zacieram śladów swoich wędrówek po szerokim pasie slavia orthodoxa. Ale jednocześnie to praca zbiorowa, bo przywołuję w niej myśli i obserwacje wielu światłych umysłów i uduchowionych serc.