» Zasady ruchu bezwizowego do Republiki Białoruś
LOT Białowieża


Zasady ruchu bezwizowego do Republiki Białoruś

Zasady ruchu bezwizowego do Republiki Białoruś na teren strefy turystycznej  „Brześć” w tym do Narodowego Parku Biełowieżskaja Puszcza  oraz turystyczno-rekreacyjnego parku „Kanał Augustowski” i terenów przyległych (w tym do Grodna)

I. Informacje na temat wyjazdu na teren turystyczno-rekreacyjnego parku „Kanał Augustowski” i terenów przyległych w tym do Grodna znajdują się na stronie w języku polskim https://grodnovisafree.by/pl/

II. Informacje na temat wyjazdu do strefy turystycznej „Brześć” znajdują się na stronie http://tour.brest.by/

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji na temat wyjazdu do strefy turystycznej „Brześć”:

1. Od 1 stycznia 2018 r. strefę turystyczną „Brześć” można zwiedzać bez wizy na okres

od 1 do 10 dni.

Strefa turystyczna „Brześć” obejmuje:

Miasto Brześć, Rejon Brzeski, Rejon Kamieniecki, Rejon Prużański, Rejon Żabinkowski,

Rejon Swisłocki (w tym teren Narodowego Parku Biełowieżskaja Puszcza).

2. Przy wjeździe na terytorium Republiki Białoruś, turysta jest zobowiązany przedstawić

dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy:

- aktualny paszport (ważny minimum 3 miesiące)

- specjalny dokument – potwierdzenie (tzw. przepustkę)

- polisę ubezpieczeniową (można zakupić razem z przepustką)

- w przypadku podróży własnym środkiem transportu (auto, motocykl) ubezpieczenie na transport tzw. Zielona karta.

  1. Turysta planujący wyjazd na Białoruś może:
  • skorzystać z pośrednictwa LOT „Region Puszczy Białowieskiej” oraz jej członków: polskich biur turystycznych lub innych (należy skontaktować się i uzgodnić tryb postępowania) m. in.:

-Biuro Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej” w Hajnówce, ul. 3 Maja 45, tel. 85 682 43 81, e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

- Biuro Podróży Junior s. c. z Białegostoku, ul. Stołeczna 25, tel. 85 744 43 26, e-mail: biuro@junior.bialystok.pl kompleksowa obsługa wyjazdów na Białoruś w ruchu bezwizowym

-  PTTK w Białowieży, ul. Kolejowa 17, tel. 85 681 22 95, 85 681 26 24, e-mail: pttk@pttk.bialowieza.pl kompleksowa obsługa wyjazdów na Białoruś w ruchu bezwizowym

- Nina Zin, Hajnówka, ul. Kolejki Leśne, tel. 721 591 353, e-mail: ninazin@op.pl

  • przygotować specjalny dokument – potwierdzenie (tzw. przepustkę) w ruchu bezwizowym i wykupić ubezpieczenie w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej” z siedzibą w Hajnówce (ul. 3 Maja 45, e-mail: biuro@lot.bialowieza.pl, tel. 856824381), należy skontaktować się i uzgodnić tryb postępowania;
  • skorzystać z usług touroperatora białoruskiego, którego można znaleźć na stronach

https://npbp.by/ oraz na stronie http://tour.brest.by/

4. Turysta planujący wyjazd na Białoruś w ruchu bezwizowym powinien:

*    Nie później niż 48 godzin do planowanego wyjazdu skontaktować się z w/w podmiotami i zamówić wycieczkę.

*     Należy w/w podmiotom:

- dostarczyć kopie (skan) paszportu,

- wskazać termin planowanego pobytu,

- przekazać dane kontaktowe (telefon, adres poczty elektronicznej) w

celu zwrotnego kontaktu,

- opłacić wybrane usługi turystyczne lub komplet usług w ramach wycieczki

(w zależności od tego z jakiego zakresu usług korzysta się – do uzgodnienia z w/w podmiotami).

  • Turysta otrzymuje specjalny dokument – potwierdzenie (tzw. przepustkę), które należy przedstawić na przejściu granicznym.
  1. Przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś w ruchu bezwizowym można przez następujące przejścia graniczne:

• kolejowe przejście graniczne (Terespol – punkt kontrolny na dworcu kolejowym „Brześć Centralny „);

• drogowe przejścia graniczne – Pieszczatka (Połowce); Brześć (Terespol), Domaczewo (Sławatycze),

• pieszo-rowerowe przejście graniczne Pierierow (Białowieża);

• przejście graniczne na lotnisku w Brześciu.

6. Turysta zobowiązany jest posiadać środki pieniężne na każdy dzień pobytu w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (49 BYR).

Biuro LOT „Region Puszczy Białowieskiej”