» ZIMA TEŻ JEST PIĘKNA – ZAPRASZAMY NA LODOWISKO
LOT Białowieża


ZIMA TEŻ JEST PIĘKNA – ZAPRASZAMY NA LODOWISKO

Z POWODU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH IMPREZA ZOSTAJE PRZEŁOŻONA NA 7 LUTEGO, GODZ. 12.00!