» Białowieża w białym puchu…Migawki ze Stacji Białowieża Pałac
LOT Białowieża

Stacja Białowieża Pałac - logo

Białowieża w białym puchu…Migawki ze Stacji Białowieża Pałac

Białowieża kojarzy się przede wszystkim z prastarą puszczą i żubrem. Ale mamy tu ciekawą historię związaną z wykorzystaniem z tego miejsca przez władców I Rzeczypospolitej, a później i carów Rosji. Z czasów carskich zostało trochę pamiątek, ale niestety wiele obiektów zniszczono.
Unikalnym miejscem, położonym w samym centrum Białowieży, była stacja (kolejowa) Białowieża Pałac. Powstała pod koniec XIX wieku na potrzeby cara, który przyjeżdżał tu na polowania. Piękny, drewniany budynek uległ zniszczeniu ok 1926 r. Na jego miejscu po II WŚ wybudowano kolejny, betonowy dworzec. Jednak, od ponad 30 lat pociągi do Białowieży już nie kursują. Większość infrastruktury kolejowej rozebrano, reszta zarosła. W samym centrum Białowieży „straszyła” ruina.
W miejscu historycznej stacji, z dbałością o detal architektoniczny wzniesiono w 2015r pawilon. Teraz mamy nową Stację. Szczególne miejsce spotkań z kulturą i przyrodą. Na terenie Stacji realizowany jest projekt, którego celem jest stworzenie przestrzeni edukacyjnej dla dzieci i dorosłych. Tu rozwijana będzie kultura, edukacja przyrodnicza i kreatywna rozrywka.
Dzisiejsza Stacja Białowieża Pałac to:
- pawilon na rampie kolejowej to miejsce wystaw, spotkań z przyrodą, pokazy filmów
- ogród angielski u podnóża Stacji to przestrzeń, gdzie roślin będzie można doświadczać wszystkimi zmysłami
-Tu biegnie wytyczona wśród kwiatów, jedyna w Polsce, Aleja Gwiazd. A gwiazdami są puszczańskie organizmy. Można podziwiać je same, albo ślady ich bytowania.
- przyrodniczy plac zabaw to kreatywna edukacja skierowana do najmłodszych, zapewni rozwój wyobraźni i wrażliwości. Dzieci poprzez zabawę poznawać będą funkcje liścia i lasu, proces metamorfozy motyla i inne tajemnice przyrody
Puszcza to jedyny przyrodniczy obiekt w Polsce wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Takie sąsiedztwo zobowiązuje. Projekt realizowany na Stacji Białowieża Pałac harmonijnie wpisuje się w te założenia: wzmacnia tożsamość, wzbogaca krajobraz kulturowy i uatrakcyjnia ofertę edukacyjną miejsca.
Łapci migawki ze śnieżnej Stacji :) :