» Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
LOT Białowieża

GOK Narewka

Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

Samorządowa instytucja kultury Gminy Narewka.

Działająca DLA i NA RZECZ jej mieszkańców oraz przyjezdnych turystów, oferująca stałe formy zajęć w swoich placówkach jak też plenerowe wydarzenia i koncerty dla wszystkich chętnych.

Zakres działalności:

Podstawowym celem jest przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

Do podstawowych zadań należy:

  • edukacja kulturalna i wychowywanie poprzez sztukę,
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  • zaspakajanie potrzeb kulturalnych osób niepełnosprawnych,
  • popularyzacja tradycji historycznych i kulturalnych gminy,
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz kultury mniejszości narodowych, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  • ochrona zabytków kultury.

fb icon 22x22 www.facebook.com/GOKwNarewce

Kalendarz wydarzeń w Gminie Narewka: www.goknarewka.pl/strona-3582-wydarzenia.html

Dane kontaktowe

ul. Nowa 3a
17-220 Narewka
+48 85 685 80 34
GOK Narewka