» Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny
LOT Białowieża

Post_1080x1080_1

Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny

5 lipca w województwie podlaskim rozpoczął się nabór zgłoszeń do regionalnego etapu XX edycji Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny.

Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych turystom produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej stanowią rekomendację i gwarancję usług na najwyższym poziomie, podnoszą rangę produktu turystycznego i wzmacniają jego pozycję w ofertach dla klientów, dzięki czemu dany produkt staje się rozpoznawalny w całym kraju, a nawet za granicą.

NPT_plakat

Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu przysługuje Polskiej Organizacji Turystycznej, regionalnym i lokalnym organizacjom turystycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom produktów turystycznych, podmiotom z branży turystycznej (m.in. przedsiębiorcom turystycznym), organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeniom działającym w tej dziedzinie.

Produkty turystyczne zgłoszone do konkursu ubiegają się o kilka rodzajów Certyfikatów:

  • Certyfikat POT (przyznawany produktom turystycznym istniejącym na rynku nie krócej niż dwa lata),
  • Złoty Certyfikat POT (wybrany spośród wszystkich produktów turystycznych wyróżnionych w poprzednich edycjach Konkursu Certyfikatem POT, jednak nie krócej niż po upływie trzech lat od otrzymania Certyfikatu POT),
  • Turystyczne Odkrycie Roku (przyznawany nowym, posiadającym duży potencjał produktom turystycznym funkcjonującym na rynku nie dłużej niż dwa lata).

Zwycięzcy regionalnego etapu Konkursu zostaną wyróżnieni Certyfikatami Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Zgłoszenia do regionalnego etapu Konkursu przyjmowane są do dn. 11 września 2023 r., poprzez aplikację dostępną pod adresem:

https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/

 Post_1080x1080_2

Więcej informacji:

https://podlaskie.it/aktualnosci/npt2023/

 

Ogłoszenie Konkursu:

https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/jubileuszowa-xx-edycja-konkursu-na-najlepszy-produkt-turystyczny-certyfikat-pot#t

 

Regulamin Konkursu:

https://konkurs.pot.gov.pl/regulaminy/pot2023.pdf

 

Regionalny etap Konkursu w województwie podlaskim koordynuje Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (tel.: 85 653 77 97, e-mail: biuro@podlaskie.it).