» Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej
LOT Białowieża


Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” – festiwal muzyki cerkiewnej będący kontynuacją zapoczątkowanego w 1982 roku festiwalu muzyki cerkiewnej o pierwotnej nazwie „Dni Muzyki Cerkiewnej”.

Festiwal najczęściej odbywa się w maju. Przesłuchania konkursowe przeprowadzane są w soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Do trwających przez tydzień przesłuchań każdego roku przystępują wykonawcy z około czterdziestu chórów krajowych i zagranicznych (chóry zarówno amatorskie, jak i zawodowe)

Źródło: wikipedia.org/wiki/Międzynarodowy_Festiwal_Hajnowskie_Dni_Muzyki_Cerkiewnej

Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej jest głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Zostało powołane w 2002 roku. W działalność organizacji zaangażowane są osoby, które od lat wspierają przedsięwzięcie w kwestiach organizacyjnych, merytorycznych.  Jego główny cel skupia się na propagowaniu muzyki cerkiewnej poprzez organizację festiwalu,  jak też inicjowanie mniejszych wydarzeń tj. warsztaty, koncerty chórów, wystawy nawiązujące tematyką do śpiewu cerkiewnego, prawosławia.