» Oznakowanie punktu informacji turystycznej w Hajnówce
LOT Białowieża

oznakowanie it Hajnówka (28)

Oznakowanie punktu informacji turystycznej w Hajnówce

W ostatnim czasie w przestrzeni miasta Hajnówka pojawiły się nowe znaki informacyjne oraz drogowskazy. Jest to efekt realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną projektu pt.: „Poprawa dostępności turystycznej regionu Puszczy Białowieskiej”.

Jednym z działań projektu jest dostosowanie przestrzeni turystycznej poprzez oznakowanie informacji turystycznej w Hajnówce, ustawionych zostało 12 znaków i drogowskazów. Kolejnym działaniem było oznakowanie punktu informacji turystycznej gdzie oklejono witryny i zamontowano szyld.

W ramach projektu zorganizowano również cztery wydarzenia promujące aktywne formy turystyki: rajd rowerowy, rajd nordic walking, spływ kajakowy oraz kąpiel leśną.

 

 

IMG_20220915_163324 oznakowanie it Hajnówka (10) oznakowanie it Hajnówka (26)

 

Projekt „Poprawa dostępności turystycznej regionu Puszczy Białowieskiej” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą Umową nr 2022/0018/1558/UDOT/DT/BP z dnia 29.04.2022r. oraz ze środków Województwa Podlaskiego zgodnie z zawartą Umową nr 5/ww1/2022 z dnia 15.07.2022r.

 

logotypy lot