» Prelekcja o początkach Białowieskiego Parku Narodowego – 29.01.2021 na kanale YouTube
LOT Białowieża

Logo BPN

Prelekcja o początkach Białowieskiego Parku Narodowego – 29.01.2021 na kanale YouTube

Rok 2020 to stulecie Białowieskiego Parku Narodowego.

Czy wiecie, że Park
• który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów przyrodniczych na świecie,
• który na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO został wpisany jako pierwszy przyrodniczy obiekt z Europy,
• który jest najcenniejszą częścią Rezerwatu Biosfery w Puszczy Białowieskiej
• którego zasoby kultury są częścią międzynarodowej Reprezentatywnej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Światowego UNESCO
mógł nie dotrwać do naszych czasów?
Działania na rzecz ochrony przyrody zawsze były silnie uzależnione od lokalnych warunków naturalnych, ale też w nie mniejszym stopniu od ogólnych okoliczności społeczno-ekonomicznych. Okres międzywojenny (1918-1939) to czas ścierania się ze sobą dwóch odmiennych koncepcji podejścia do zasobów przyrodniczych: użytkować czy chronić.
Początki tworzenia Białowieskiego Parku Narodowego są tego przykładem. Ale są też najlepszym świadectwem, że jeżeli jest wola ochrony to zawsze znajdzie się rozwiązanie.
• Kim byli pionierzy polskiej ochrony przyrody?
• Czym argumentowano konieczność administracyjnego tworzenia obiektów, w których skarby przyrody korzystałyby z ochrony absolutnej?
• Jakie kroki podejmowano, by doprowadzić do powstania Białowieskiego Parku Narodowego?
• Czy współczesna ochrona realizowana w BPN byłaby możliwa bez wcześniejszych działań właścicieli terenu?
• Czyjemu zaangażowaniu zawdzięczamy wprowadzenie formalnej ochrony przyrody w Polsce i w Puszczy?
O tym i o innych aspektach tworzenia parków narodowych w okresie międzywojennym dowiecie się na pierwszym wykładzie z cyklu, nawiązującego do setnej rocznicy wprowadzenia ochrony rezerwatowej w Puszczy Białowieskiej.
Zapraszamy do wysłuchania wykładu Andrzeja Keczyńskiego, z pracowni naukowej BPN. Wystąpienie będzie dostępne od 29 stycznia 2021 na kanale You Tube Białowieskiego Parku Narodowego.
Kolejne wykłady będą zamieszczane na kanale 29 dnia każdego miesiąca (za wyjątkiem lutego) i tematycznie nawiązywać będą do 100-lecia ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej.
plakat