» Relacja z rajdu nordic walking
LOT Białowieża

fot. M. Nowakowski © LOT Region Puszczy Białowieskiej (114)

Relacja z rajdu nordic walking

W niedzielę 15 maja 2022 roku odbył się rajd nordic walking zorganizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej”

Partnerem rajdu było Nadleśnictwo Hajnówka.

W wydarzeniu uczestniczyło 29 miłośników marszu z kijkami. Wszyscy pod okiem instruktorów nordic walking przemierzyli 9,5 kilometrową trasę szlakami w Puszczy Białowieskiej.

Uczestnikami rajdu byli mieszkańcy regionu oraz turyści. Na zakończenie na uczestników czekał poczęstunek przy ognisku na terenie Nadleśnictwa Hajnówka.

Rajd zorganizowano w ramach projektu „Poprawa dostępności turystycznej regionu Puszczy Białowieskiej” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą Umową nr 2022/0018/1558/UDOT/DT/BP z dnia 29.04.2022r.

fot. M. Nowakowski © LOT Region Puszczy Białowieskiej (106) fot. M. Nowakowski © LOT Region Puszczy Białowieskiej (57) fot. M. Nowakowski © LOT Region Puszczy Białowieskiej (40) fot. M. Nowakowski © LOT Region Puszczy Białowieskiej (133) fot. M. Nowakowski © LOT Region Puszczy Białowieskiej (102)

fot. M. Nowakowski © LOT Region Puszczy Białowieskiej (155)

MSiT_kolorowe_2021_poziom