» Rezerwat Pokazowy Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego. Zapraszamy od wtorku do niedzieli!
LOT Białowieża

Logo BPN

Rezerwat Pokazowy Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego. Zapraszamy od wtorku do niedzieli!

Białowieski Park Narodowy to jedna z największych atrakcji turystycznych północno-wschodniej Polski. Park chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną. Symbolem Parku jest żubr – największy ssak lądowy Europy. Puszcza Białowieska okazała się dla żubra nizinnego ostatnią ostoją. Tu także rozpoczęto proces jego restytucji, czyli przywracania go naturze. Obecnie w Puszczy Białowieskiej żyje najliczniejsza populacja wolnościowa żubra na świecie.

Choć w ostatnich miesiącach roku 2021 oraz pierwszych 2022 znaczna część terenu Parku znalazła się (z powodu kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej) w strefie o ograniczonym dostępie dla osób postronnych, to jednak warto podkreślić, że najczęściej odwiedzany obiekt Białowieskiego Parku Narodowego – Rezerwat Pokazowy Żubrów – wciąż otwarty jest dla niczym nieograniczonego ruchu turystycznego.

Zlokalizowany około trzech kilometrów na zachód od miejscowości Białowieża, Rezerwat Pokazowy Żubrów to obszar o powierzchni około 27 hektarów, na którym w warunkach zbliżonych do naturalnych, prezentowane są wszystkie gatunki ssaków kopytnych żyjących w Puszczy Białowieskiej oraz duże drapieżniki. Kto przemierzając szlaki Puszczy Białowieskiej nie miał szczęścia, by zobaczyć żubra, może go zobaczyć w Rezerwacie. Prezentowana jest w nim grupa żubrów, złożona z dorosłego samca, kilku żubrzyc oraz ich potomstwa. W osobnych zagrodach żyją łosie, jelenie, sarny i dziki. Atrakcję stanowi także możliwość zobaczenia wilka i rysia. W Rezerwacie eksponowana jest również grupa koników typu tarpana oraz żubronie – krzyżówki (hybrydy) żubra z bydłem domowym. Na teren Rezerwatu Pokazowego Żubrów wchodzi się poprzez pawilon edukacyjny, gdzie również zakupić można pamiątki z Puszczy Białowieskiej. Spacer po obszarze, gdzie znajdują się zagrody ze zwierzętami, zajmuje około 1 godziny. Rezerwat Pokazowy udostępniony jest do zwiedzania codziennie z wyjątkiem poniedziałków, w godzinach 9:00-16:00. Więcej o Rezerwacie Pokazowym Żubrów przeczytać można na stronie BPN (https://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=119) a jego czworonożnych mieszkańców poznać można bliżej dzięki serii filmów edukacyjnych zrealizowanych przez Białowieski Park Narodowy pod wspólnym tytułem „Z kamerą w Rezerwacie Pokazowym Żubrów” (https://www.youtube.com/channel/UC5ipf0sxpWKNAas7ovUnEEw/videos ).

Dla zwiedzających parkowy Rezerwat Pokazowy Żubrów, przy okazji wizyty w Białowieskim Parku Narodowym proponujemy także wędrówkę pieszą ścieżką „Żebra Żubra”, przebiegającą przez znajdujący się poza terenem Parku rezerwat przyrody Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. Ta ukazująca – z bezpiecznych i komfortowych kładek – nieco bardziej podmokły fragment Puszczy Białowieskiej ścieżka zaczyna się tuż obok żubrowego rezerwatu BPN i prowadzi na wciąż bezproblemowo dostępny niewielki leśny parking pomiędzy miejscowościami Białowieża i Pogorzelce. Długość ścieżki przyrodniczej „Żebra Żubra” to około 3 kilometrów.

Kolejną propozycją turystyczną dostępną pomimo obowiązujących ograniczeń dotyczących aktualnie Białowieży, jest zlokalizowana około kilometra od miejscowości Pogorzelce ścieżka edukacyjna „Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich”. Szlak ten wiedzie wśród kilkudziesięciu pięknych, wiekowych dębów. Każdy z dębów nazwany został imieniem królów polskich i książąt litewskich, dzięki czemu podczas wędrówki szlakiem zwiedzający mają okazję zapoznania się z historią Puszczy Białowieskiej, Polski i Litwy od XII do XVIII wieku. Nieopodal  – podobnie jak w przypadku Rezerwatu Pokazowego Żubrów – znajduje się spory parking, co stanowi spore ułatwienie dla turystów korzystających z transportu samochodowego czy autokarowego.