» Pawilon Edukacyjny w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego
LOT Białowieża


Pawilon Edukacyjny w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego

Pawilon15 czerwca 2018 r. otworzyliśmy Pawilon Edukacyjny. To pierwsza placówka w regionie, która łączy naukę i zabawę w atrakcyjną formę spędzania czasu. Działa w ramach Białowieskiego Parku Narodowego na terenie Rezerwatu Pokazowego Żubrów (RPŻ).

Co dokładnie znajduje się w Pawilonie Edukacyjnym?
1) Przede wszystkim interaktywna, multimedialna przestrzeń edukacyjna dotycząca żubra, jego historii, restytucji, ekologii i biologii. Przygotowano 12 stanowisk, które w sposób atrakcyjny, ale też prosty w użyciu prezentują wiedzę o tym największym lądowym ssaku Europy. Aby nie odbierać gościom satysfakcji z samodzielnego poznawania ekspozycji, przewodnikiem jest tu sam odwiedzający – przy stanowiskach jest krótka instrukcja ich działania.
W załączniku – opis stanowisk.

2) Przestrzeń wystawowa – obecnie na antresoli zaprezentowano wielkoformatowe fotografie „Przyroda Puszczy Białowieskiej”.

3) Sala kinowa na 46 miejsc, gdzie będą wyświetlane filmy przyrodnicze. Zastosowano w niej nowatorskie rozwiązania prezentacyjne i akustyczne.

4) Biletomaty do kupienia biletów wstępu do Rezerwatu Pokazowego Żubra i Punkt kasowy z pracownikiem BPN (który np. wystawi fakturę, sprzeda bilet bezpłatny dla mieszkańców z gminy Narewka i Białowieża, udzieli informacji itp.)

5) Przestrzeń wypoczynkowa z automatami: kawa, herbata, zimne napoje, słodkie przekąski

6) Toalety

Dla najmłodszych turystów odwiedzających Rezerwat przygotowany został, w otoczeniu budynku, plac zabaw.
Przy Pawilonie powstała też wiata ze stojakami na rowery oraz kojce dla psów, których nie można wprowadzać na teren Rezerwatu.

Budynek Pawilonu jest obiektem o charakterze pasywnym.

To pierwszy o takim standardzie energetycznym obiekt użyteczności publicznej w północno-wschodniej Polsce. Zaprojektowany został jako budynek energooszczędny z minimalnym zużyciem energii.

Zwarta bryła zapobiega stratom ciepła. Podstawowym źródłem ogrzewania budynku jest gruntowa pompa ciepła o wydajności grzewczej 42,8 kW i chłodniczej 34,2 kW. Jako pierwotne źródło ciepła pompy zastosowano sondy pionowe – 11 szt., łączna długość 1 080 mb. Dodatkowo, jako szczytowe źródło ciepła, zastosowano pompę powietrze-woda o mocy grzewczej 19,3 kW, zlokalizowaną na dachu. Do wentylacji pomieszczeń zamontowano układ wentylacji nawiewno-wywiewnej z centralami (8000 m3/h oraz 1000 m3/h) z odzyskiem ciepła za pomocą wymienników obrotowych. Dodatkowo, dla polepszenia sprawności energetycznej, po stronie czerpni zastosowano gruntowy wymiennik ciepła (łączna długość rur 1 400 mb.), z układem rur pod budynkiem.

Obok obiektu znajduje się instalacja fotowoltaiczna (146 paneli), produkująca energię elektryczną. Generuje moc blisko 40kW.

Ciepłą wodę użytkową zapewniają hybrydowe kolektory słoneczne, a wodę użytą do spłukiwania toalet odzyskuje się z wody opadowej.

Budynek obsługuje biologiczna oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym w ziemi. Obok budynku znajduje się zbiornik p. pożarowy.

 

Rezultat oddania Pawilonu:Pawilon

-        rozszerzenie oferty edukacyjnej,

-        poprawa jakości obsługi turystów odwiedzających RPŻ,

-        poprawa warunków socjalnych pracowników OHŻ,

-        akceptowalne koszty funkcjonowania RPŻ, pomimo oddania do użytku nowego obiektu kubaturowego.

Informacje ogólne o Pawilonie Edukacyjnym:

  • Powierzchnia zabudowy – 1 447 m2
  • Powierzchnia użytkowa – 1 352 m2
  • Kubatura – blisko 7 tys. m3
  • Koszt inwestycji 12,7 mln zł pokrył Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  • Inwestor: Białowieski Park Narodowy
  • Projekt: arch. Marzena Szambelan, arch. Iwona Soczyńska, arch. Jakub Soczyński, CDM Smith sp. z o.o., przy współpracy z Pracownią Projektową „Architriada”
  • Wykonawca części budowlanej: Zakład Usług Budowlanych Robert Łukasik, Zieleń/ Trzemeszno
  • Projektant części edukacyjnej: EL-PRO Władysław Charkiewicz, Białystok; Wykonawca: Delta Sp. j. Krentowski, Hus, Białystok
  • Nadzór Inwestorski: Sweco Consulting, Białystok

Zasady zwiedzania Pawilonu:

Wstęp jest bezpłatny, nielimitowany, ograniczony czasowo godzinami otwarcia Rezerwatu Pokazowego Żubrów, tj.

* w okresie od 16 kwietnia do 15 października od poniedziałku do niedzieli, w godzinach: 9:00 – 17:00;

* w okresie od 16 października do 15 kwietnia od wtorku do niedzieli, w godzinach: 8:00 – 16:00.

 

Przypominamy: korzystnie z pawilonu jest bezpłatne.