» Zapraszamy do zapoznania się z działaniami zrealizowanymi w ramach projektu „CULT IN TOUR”
LOT Białowieża


Zapraszamy do zapoznania się z działaniami zrealizowanymi w ramach projektu „CULT IN TOUR”

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” realizuje w ramach PROW projekt współpracy z Grecją p.t.: „CULT IN TUR” w zakresie rozwoju turystyki z włączeniem szeroko rozumianych dóbr kultury do istniejącej oferty turystycznej. W ramach projektu przewidziane są zadania polegające na kreowaniu nowych możliwości w zakresie włączenia dóbr kultury do oferty turystycznej. W ramach projektu zostanie zrealizowany cel szczegółowy projektu: Podniesienie kompetencji lokalnych podmiotów i osób w zakresie innowacyjnych metod odtworzenia, zachowania i efektywnego wykorzystania cennego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.

Publikacje:

Analiza obecnie stosowanych rozwiązań

Katalog dobrych praktyk

Kreowanie nowych rozwiązań

Mapa Drogowa Kroki milowe do stworzenia wielopostaciowych produktów i usług turystycznych

Wskazanie i prezentacja narzędzi promocji regionu i podmiotów branży turystycznej

Katalog dobrych praktyk-folder