» Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej już we wrześniu!
LOT Białowieża

plakat festiwal

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej już we wrześniu!

Jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie i na świecie o blisko czterdziestoletniej tradycji, cieszące się niesłabnącą popularnością, goszczące rokrocznie ponad tysiąc śpiewaków z różnych krajów oraz kilkuset gości, którzy zjeżdżają się, by wsłuchać się w piękno chrześcijańskiej muzyki – oto Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Liczby tracą jednak na znaczeniu wobec charakteru przedsięwzięcia – to przede wszystkim święto chrześcijańskiej muzyki, które na trwałe wpisało się w kulturalny kalendarz regionu. Jego nadrzędnymi celami są popularyzacja wartości duchowo – muzycznego dziedzictwa Kościoła Prawosławnego, promocja walorów duchowych i artystycznych muzyki cerkiewnej oraz wymiana doświadczeń związana z nawiązaniem współpracy w sferze kulturalno – artystyczno – ekumenicznej wykraczającej daleko poza granice geograficzne państw.

W tym roku Festiwal odbędzie się w innym terminie; będzie nieco skromniej, lecz przeżyć duchowych i artystycznych z pewnością nie zabraknie. W dniach  14 – 19 września br. spokojne takty porwą serce wrześniowej Krainy Żubra. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wystąpią tylko chóry z Polski (ok. 12) i – być może – laureat ubiegłorocznej edycji z Ukrainy.

Udział w wydarzeniu to doskonała okazja, by wsłuchać się w piękno chóralnych pieśni w wykonaniu najlepszych chórów.  Paleta dźwięków jest bardzo bogata – chóry prezentują repertuar świecki, religijny i folklorystyczny.  Udział w przesłuchaniach będzie możliwy, natomiast ograniczono liczbę uczestników w koncertach: inauguracyjnym i galowym oraz podczas uczty folklorystycznej. Fani Festiwalu będą mogli obejrzeć transmisję on – line na cerkiew.pl oraz festiwalowym Facebook.

Więcej o festiwalu na stronie: www.festiwal.cerkiew.pl

Facebook Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Katarzyna Miszczuk