» Wyprawy questowe
LOT Białowieża


Wyprawy questowe

QUESTY – WYPRAWY ODKRYWCÓW W REGIONIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Wyprawa Odkrywców to skuteczna edukacja i świetna zabawa w terenie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – turystów, rodziny z dziećmi, zorganizowane grupy młodzieży szkolnej i dorosłych, mieszkańców gmin i okolic.

JAK SZUKAĆ SKARBU?

Podczas wyprawy należy uważnie czytać wiersz i postępować zgodnie z zawartymi wskazówkami, które kierują po trasie prezentując wybrany temat gry. Wykonanie zadań zawartych w poszczególnych questach umożliwi dotarcie do … skarbu. Kiedy dotrzesz do skrzyni skarbu, podziel się wrażeniami w księdze, a pieczęć odbij na swojej karcie questingjako dowód przejścia questu.

CO ZABRAĆ NA WYPRAWĘ?

Na każdą wyprawę zabierz ze sobą coś do pisania by notować w terenie odpowiedzi. Niezbędnymi elementami każdej wyprawy jest karta questu (ulotka) lub przewodnik. Karty questu czy przewodnik dostępne są na stronach internetowych: www.arch.powiat.hajnowka.pl/ctrpb, www.questy.com.pl oraz w Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce przy ul. 3 Maja 45, tel. (85) 682 43 81, e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl, a także w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa w Hajnówce, pok. 4 przy ul. Zina 1, (85) 682 30 46, e-mail: ujaniel@powiat.hajnowka.pl

Uwaga! Jest już aplikacja „Questy – wyprawy odkrywców”. Zainstaluj  i zwiedzaj!

WYPRAWY ODKRYWCÓW W REGIONIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ:

Questy o tematyce historycznej:

Hajnówka – DRZEWIEJ W HAJNÓWCE – Quest o tematyce historycznej związanej z przemysłem drzewnym w Hajnówce

Opiekun: Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce (czytelnia), ul. 3 Maja 45, tel. (85) 682 2969, e-mail: mbphajnowka@poczta.onet.pl

Narew - ŚLADAMI KRÓLOWEJ BONY W NARWI – Historyczny quest o związkach Narwi z … królową Boną

Opiekun: Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi, ul. Mickiewicza 18, tel. (85) 681 6870, e-mail: gbpn@wp.pl

questingBiałowieża – SŁAWNI I ZNANI Z BIAŁOWIEŻĄ ZWIĄZANI – Wyprawa rowerowa po Białowieży o tematyce historycznej – quest rowerowy

Opiekun: Wejmutka, ul. Kolejowa 1a, tel. (85) 681 21 17, e-mail: wejmutka@wejmutka.pl

DAWNE BIAŁOWIESKIE ZAWODY, opiekun: Urząd Gminy Białowieża, tel. 85 68 12 487 wew. 36;

“CARSKA BIAŁOWIEŻA”, “Śladami osadnictwa w Puszczy Białowieskiej”, opiekun: Białowieski Park Narodowy, Ewa Natalia Moroz-Keczyńska, Park Pałacowy 11, tel. 85 682 97 11

Narewka – ŻYDOWSKA HISTORIA NAREWKI – Quest historyczny opowiadający o społeczności żydowskiej niegdyś zamieszkującej Narewkę

Opiekun: Stanica Kajakowa w Narewce, ul. Hajnowska 33, tel. (85) 68 58 062, e-mail: stanica-narewka@o2.pl

Questy przyrodnicze:

Siemianówka – PRZYRODNICZE WĘDRÓWKI BRZEGIEM SIEMIANÓWKI – Wyprawa prezentująca przyrodnicze ciekawostki w pobliżu Zalewu Siemianówka

Opiekun: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, ul. Szkolna 35, tel. (85) 685 71 69, e-mail: oee-siemianowka@wp.pl

Krynoczka – ŚWIETLISTA KRYNOCZKA – Quest mówiący o otoczeniu przyrodniczym Krynoczki

Opiekun: Agnieszka Łpińska-Chomicka, e-mail: a.lapinska@powiat.hajnowka.pl, tel. 502 811 608

questing Krynoczka

Hajnówka - Ptaki Hajnowskich Drzew – Quest prowadzi po malowniczych zakątkach Hajnówki i jej okolic, opowiadając o różnorodnej przyrodzie tych miejsc, a szczególnie o ptakach, które można tam znaleźć. Opiekun: Park Wodny w Hajnówce, ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka, tel. 85 876 78 60

BIAŁOWIEŻA: “Mieszkańcy Parku Pałacowego w Białowieży”, opiekun: Białowieski Park Narodowy, Ewa Natalia Moroz-Keczyńska, Park Pałacowy 11, tel. 85 682 97 11

Questy o tematyce kulturowej:

Nowoberezowo – WIEJSKI KRAJOBRAZ DREWNEM ZDOBIONY – Wyprawa rowerowa pokazująca podlaskie wsie w bliskiej okolicy Hajnówki – quest rowerowy

Opiekun: Ewa Natalia Moroz – Keczyńska, tel. 508 930 409questing w Czyżach

Czeremcha – DZIEŁA RĄK Z CZEREMCHY – Kulturowy quest mówiący o rękodziele artystów z Czeremchy

Opiekun: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, Barbara Kuzub – Samosiuk, e-mail: czeremszyna2@wp.pl

Czyże – W POSZUKIWANIU LWA I KOGUCIKA W CZYŻACH – Quest kulturowy opowiadający o architekturze drewnianej czyżowskich domów

Opiekun: Katarzyna Szyryńska, e-mail: k.szyrynska@ugczyze.pl, tel. (85) 681 89 96

Kleszczele – WIELONORODOWO W KLESZCZELACH – Quest kulturowy o wątkach wielonarodowych w Kleszczelach

Opiekun: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, ul. 1 Maja 19, tel. (85) 681 80 54, e-mail: moksirkleszczele@gmail.comquesting w Dubiczach Cerkiewnych

Dubicze Cerkiewne – SZLAKIEM BŁĘKITU W DUBICZACH – Quest o tematyce kulturowej w Dubiczach Cerkiewnych

Opiekun: Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 67, e-mail: bibliotekadc@o2.pl, tel. (85) 682 79 98

Pobierz:

QUESTY W BIAŁOWIEŻY:

questy w Białowieskim Parku Narodowym

questy

LOGOLOGO

 

 

 

 

 

 

BIAŁOWIEŻA CARSKA, opiekun: Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN, Park Pałacowy w Białowieży, email: culture@bpn.com.pl, tel. 603 661 288

MIESZKAŃCY PARKU PAŁACOWEGO, opiekun: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN email: hschmidt@bpn.com.pl

ŚLADAMI DAWNEGO OSADNICTWA W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ, opiekun: Obwód Ochronny Zamosze, leśniczy BPN Jerzy Adamiuk, tel. 607 332 489


__________________________________________________________________________

DAWNE BIAŁOWIESKIE ZAWODY , opiekun: Urząd Gminy Białowieża, unia@ugbialowieza.pl

Pobierz:

Ulotki w wersji papierowej są dostępne w:

Biuro LOT (Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej), 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45, tel. 85 682 43 81

ulotki

 

 

 

Questy zostały opracowane w ramach realizacji projektu
„Questing – wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Wydział Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Hajnówce
17-230 Białowieża, Budy Leśne 1a
tel. (85) 682 30 46, 500 266 346
e-mail: krainazubra@powiat.hajnowka.pl
www.facebook.com/centrum.kraina.zubra