» Kontakt
LOT Białowieża


Kontakt

Region Puszczy Białowieskiej
Lokalna Organizacja Turystyczna

17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45
tel: +48 85 682 43 81, fax: +48 85 682 51 41,
email:, biuro@lot.bialowieza.pl, turystyka@powiat.hajnowka.pl
www.lot.bialowieza.pl