» Izby Regionalny
LOT Białowieża


Izby Regionalny

Izby Regionalne – śladem ducha minionego wieku…

Region Puszczy Białowieskiej to miejsce splotu wielu kultur, które tworzą fascynujący warkocz dziedzictwa regionu, spinający w całość pasma folkloru, obrzędowości i pamięci o przodkach. W miejscu, gdzie od stuleci żyją obok siebie różne narodowości, wytworzył się specyficzny klimat. Kultura polska, białoruska i ukraińska stworzyły niespotykaną kompozycję. Dawne zwyczaje i święta, a także miejscowy dialekt, są cechami charakterystycznymi dla tego regionu. W samym sercu puszczy, dzięki staraniom mieszkańców, echo podlaskiego folkloru nadal wesoło rozbrzmiewa wśród kniei. W poszukiwaniu śladów kultury regionu zapraszamy do Izb Regionalnych prezentujących wnętrza dawnych chat podlaskich, przedmioty codziennego użytku, rękodzieło.

Izby Regionalne w kwaterach agroturystycznych:

Bora Zdrój w Lewkowie Nowym:

  • Cerkiewne Podlasie – zdjęcia ikon i cerkwi z Podlasia, wiadomość na temat symboliki krzyża, ikon pisanych, uzdrawiającej mocy wód świętych,
  • Leśna Galeria – makiety zwierząt w naturalnym, leśnym krajobrazie z opisem,
  • Gościnny Las – plansze tematyczne o zwierzętach, ptakach, grzybach i rybach,
  • Ojcowizna – narzędzia i maszyny dawniej używane, pracownie: cięcia ręcznie drzewa, ręcznego mielenia zboża w żarnach, cepowania, ubijania masła, tkania dywanów, szukania wody za pomocą rożdżki.

Skansen ECOSOCE w SocachSkansen ECOSOCE w Socach – Regionalny Skansen z dwiema chatkami Babuli i Dziaduli oraz stodółką mieszczącą ciekawe rolnicze maszyny i urządzenia służące niegdyś w prowadzeniu gospodarstwa,

Dwór Bartnika w Narewce – muzeum pszczelarstwa,

Melisa w Plancie – Muzeum Rodzinne,

Na skraju puszczy w Zabłotczyźnie – eksponaty narzędzi rolniczych- staroci,

Suszczy Borek w Suszczym Borku – muzeum chleba, pokazy wypieku chleba w muzeum chlebowym, żniwa,

Żubrowa Ostoja w Słobódce – kuźnia z XX wieku,

U Ireny w Lewkowie Starym – warsztaty tkacie,

Regionalna Izba Białoruska “Ruta” w Skaryszewie – Wśród eksponatów znajdują się stare narzędzia i przedmioty używane w przeszłości przez rolników, kowali, rybaków, czy też pszczelarzy,

Zagroda Stefana w Nowoberezowie – wnętrze dawnej chaty podlaskiej, dawne przedmioty codziennego użytku,

Pod Gruszą w Grabowcu – pokaz i wspólne pieczenie bułek w piecu chlebowym, wyplatanie koszy ze słomy, przędzenie na kołowrotku, itp.

Kontakt:
Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „ŻUBR”
17-200 Hajnówka, ul. Południowa 4
Adres korespondencyjny:
Zabłotczyzna 12
17-220 Narewka
tel. 607 319 760
bsa-zubr@home.pl
www.agrobialowieza.pl

Kontakt:
Agroturystyczne Stowarzyszenie „Puszcza Białowieska”
17-220 Narewka
ul. Mickiewicza 50
woj. podlaskie
tel. 85 685 60 97, 608 078 796 – Prezes Stowarzyszenia
prezes@agrokwatera.eu
www.agrokwatera.eu