» Izby Regionalny
LOT Białowieża


Izby Regionalny

Izby Regionalne – śladem ducha minionego wieku…

Region Puszczy Białowieskiej to miejsce splotu wielu kultur, które tworzą fascynujący warkocz dziedzictwa regionu, spinający w całość pasma folkloru, obrzędowości i pamięci o przodkach. W miejscu, gdzie od stuleci żyją obok siebie różne narodowości, wytworzył się specyficzny klimat. Kultura polska, białoruska i ukraińska stworzyły niespotykaną kompozycję. Dawne zwyczaje i święta, a także miejscowy dialekt, są cechami charakterystycznymi dla tego regionu. W samym sercu puszczy, dzięki staraniom mieszkańców, echo podlaskiego folkloru nadal wesoło rozbrzmiewa wśród kniei. W poszukiwaniu śladów kultury regionu zapraszamy do Izb Regionalnych prezentujących wnętrza dawnych chat podlaskich, przedmioty codziennego użytku, rękodzieło.

 

Izby Regionalne w kwaterach agroturystycznych:

Bora Zdrój w Lewkowie Nowym:

Cerkiewne Podlasie- zdjęcia ikon i cerkwi z Podlasia, wiadomość na temat symboliki krzyża, ikon pisanych, uzdrawiającej mocy wód świętych.

Leśna Galeria -makiety zwierząt w naturalnym, leśnym krajobrazie z opisem.

Gościnny Las -plansze tematyczne o zwierzętach, ptakach, grzybach i rybach.

Ojcowizna -narzędzia i maszyny dawniej używane, pracownie: cięcia ręcznie drzewa, ręcznego mielenia zboża w żarnach, cepowania, ubijania masła, tkania dywanów, szukania wody za pomocą rożdżki.

Dwór Bartnika w Narewce- muzeum pszczelarskie,

Melisa w Plancie – Muzeum Rodzinne

Na skraju puszczy w Zabłotczyźnie- eksponaty narzędzi rolniczych- staroci,

Suszczy Borek w Suszczy Borku – muzeum chleba, pokazy wypieku chleba w muzeum chlebowym, żniwa

Żubrowa Ostoja w Słobódce – kuźnia z XX lat,

U Ireny w Lewkowie Starym – warsztaty tkacie

Kontakt:

Agroturystyczne Stowarzyszenie

„Puszcza Białowieska”

17-220 Narewka

ul. Mickiewicza 50

woj. podlaskie

tel. 85 685 82 15 – Prezes Stowarzyszenia

prezes@agrokwatera.eu

www.agrokwatera.eu

Zagroda Stefana w Nowoberezowie – wnętrze dawnej chaty podlaskiej, dawne przedmioty codziennego użytku

Bora Zdrój w Lewkowie Nowym – Cerkiewne Podlasie, Leśna Galeria, Gościnny Las, Ojcowizna

Pod Gruszą w Grabowcu - pokaz i wspólne pieczenie bułek w piecu chlebowym, wyplatanie koszy ze słomy, przędzenie na kołowrotku, itp.

 Suszczy Borek w Suszczym Borku – muzeum chleba, pokazy wypieku chleba w piecu chlebowym, żniwa

Kontakt:

Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
„ŻUBR”
17-200 Hajnówka, ul. Południowa 4
Adres korespondenycjny:
Zabłotczyzna 12
17-220 Narewka
Tel. 607 319 760
bsa-zubr@home.pl

http://www.agrobialowieza.pl/