» Struktura
LOT Białowieża


Struktura

ZARZĄD LOT „REGION PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ”:

Prezes LOT „Region Puszczy Białowieskiej” – Marta Grzelak

Wiceprezes – Eugeniusz Ławreniuk

Wiceprezes – Barbara Dmitruk

Skarbnik – Eugeniusz Wołkowycki

Sekretarz – Irena Rybak

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący – Marcin Grześ

Członkowie – Piotr Kozłowski, Andrzej Pawluczuk