» Struktura
LOT Białowieża


Struktura

ZARZĄD LOT „REGION PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ”:

Prezes – Marta Grzelak

Wiceprezes – Eugeniusz Ławreniuk

Wiceprezes – Barbara Dmitruk

Skarbnik – Eugeniusz Wołkowycki

Sekretarz – Wioletta Bondaruk

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący – Karol Jakimiuk

Członkowie – Irena Ignaciuk, Andrzej Pawluczuk