» Gmina Białowieża
LOT Białowieża


Gmina Białowieża

Białowieża to turystyczna wieś będąca sercem Puszczy Białowieskiej. Spina wszystko, co w regionie najcenniejsze – unikatową przyrodę oraz piękno podlaskiej kultury. Białowieżę okala pierścień Puszczy Białowieskiej – to nizinny kompleks leśny, rozciągający się po obu stronach białorusko – polskiej granicy, wpisany przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości, a w którym zachowały się ostatnie fragmenty lasu o charakterze naturalnym. Białowieska knieja odznacza się dużym stopniem naturalności: niespotykana nigdzie indziej bioróżnorodność, bogactwo flory i fauny oraz górujące nad poszyciem leśnym potężne, liczące nawet 500 lat drzewostany czynią to miejsce niezwykłym. Puszcza Białowieska – miejsce odpoczynku królów i książąt polskich (puszczańska knieja gościła m.in. Stefana Batorego, Władysława Jagiełło i Zygmunta Augusta), po dziś dzień kusi spragnionych oddechu od codzienności.

Gmina Białowieża, www.bialowieza.gmina.pl

Obiekty Białowieskiego Parku Narodowego – www.bpn.com.pl

Rezerwat Pokazowy Żubrów – zobaczyć tu można zwierzęta zamieszkujące Puszczę m.in. żubry, rysie, dziki, jelenie, sarny i wiele innych.

Muzeum Przyrodniczo – Leśne – nowoczesne muzeum prezentujące faunę i florę Puszczy Białowieskiej oraz działalność człowieka

Obręb Ochronny Rezerwat – najcenniejsza część Puszczy Białowieskiej, chroni unikatową przyrodę.

Park Pałacowy – urokliwe miejsce spacerowe, położone obok urokliwych stawów. Na terenie Parkimage011u znajduje się Muzeum Przyrodniczo – Leśne oraz zabytkowe budynki pamiętające XIX wiek m.in. Brama Pałacowa, Dworek Marszałkowski, Stajnie Kozackie.

image003Cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy, we wnętrzu znajduje się unikatowy, porcelanowy ikonostas, http://www.bialowieza.cerkiew.pl/

Stacja Białowieża Pałac – nowo wybudowany pawilonu stacji na rampie, wzorowanego na carskiej stacji kolejowej z 1897 roku. U podnóża stacji znajduje się Aleja Gwiazd Puszczy Białowieskiej, umieszczona w otoczeniu pięknego ogrodu przyjaznego bioróżnorodności a także odkrywający tajemnice przyrody plac zabaw dla dzieci “Ścieżki Natury”. Miejsce przyjazne dzieciom i rodzinom – zapraszamy!, Białowieża, ul. Kolejowa, 782 582 394, www.wejmutka.pl

Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia – do obejrzenia stare chaty, prawosławna kapliczka, wiatrak, ule; ul. Zastawa, tel. 85 681 22 49, 608 582 840

Kościół rzymskokatolicki p.w. św. Teresy– piękny wystrój kaplicy Św. Huberta z wykorzystaniem korzeni i rogów, ul. Park Dyrekcyjny 2, tel. 85 681 22 38.

 

MUSEUM TAMARA TARASIEWICZ W BIAŁOWIEŻY
ul. Pałacowa 47, 85 681 27 66, www.tamaratarasiewicz.com, czynne w okresie letnim: V-X, muzeum prezentuje pracy cenionej i znanej w świecie malarki Tamary Tarasiewicz, ponadto: muzeum lalek (lalki kolekcjonerskie z całego świata), muzeum pamięci regionu – zabytkowe sprzęty gospodarstwa domowego, narzędzia rolnicze itp., korzenioplastyka, zabytkowa ceramika. Muzeum wiernie oddaje ducha regionu. (więcej tu)

 

WIRTUALNE MUZEUM HISTORII ŻYDÓW W BIAŁOWIEŻY -  wirtualne Muzeum Historii Żydów w Białowieży poświęcone jest historii życia i śmierci mieszkańców narodowości żydowskiej, którzy od połowy XIX wieku do 1941 roku współtworzyli białowieski świat.

 

Galeria Sztuki Regionu i Pogranicza „Kresyimage005 – To miejsce, w którym czas zdaje się stanąć w miejscu. Przekraczając progi galerii, turysta trafia wprost do bajkowego świata folkloru, okraszonego nutą codzienności. W galerii można bowiem obejrzeć wystawy rzeźby i malarstwa, ale także eksponaty garncarstwa, ceramiki, bednarstwa, tkactwa, dywanów dwuosnowowych, koronkarstwa i innych. Niestrudzenie wędrowcy mogą również liczyć tu na serdeczną gościnę – właściciele wynajmują samodzielne apartamenty i pokoje, www.galeriakresy.pl

Ścieżki edukacyjne Leśnego Kompleksu Promocyjnego ” Puszcza Białowieska” 

KRAJOBRAZY PUSZCZY (5,4 km) – Ścieżka mająca początek w Białowieży przy siedzibie Nadleśnictwa Białowieża, prezentuje piękno przyrody Puszczy Białowieskiej, jej przyrodnicze zróżnicowanie. Trasa wiedzie przez rezerwat ,,Wysoimage007kie Bagno”, chroniący naturalny fragment świerkowego boru bagiennego oraz dolinę rzeki Narewka. Szlak kończy się przy Ośrodku Edukacji ,,Jagiellońskie”.

ŻEBRA ŻUBRA (2,7 km) – Jedna z najstarszych ścieżek w Polsce. Rozpoczyna się przy szosie łączącej Białowieżę ze wsią Pogorzelce. Jest to niekonwencjonalna trasa – wiedzie drewnianymi groblami i kładkami przez bagniste, puszczańskie zakątki do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, gdzie zazębia się z kolejną ścieżką – ,,Drzewa Puszczy”.

 DRZEWA PUSZCZY (4 km) – Ścieżka biegnie przez rezerwat krajobrazowy im. prof. Władysława Szafera, ciągnącego się wzdłuż szosy Hajnówka – Białowieża. Prowadzi przez lasy grądowe z okazałymi glebami do Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Marsz trybą szlaku to doskonała okazja do poznania walorów przyrodniczych Puszczy.

SZLAK DĘBÓW KRÓLEWSKICH I KSIĄŻĄT LITEWSKICH (0,5 km) – Ścieżka znajduje się w uroczysku Stara Białowieża, biegnie wśród dębów liczących sobie 150 – 500 lat., nazwanych imionami królów i książąt, którzy niegdyś polowali w puszczy. Ścieżka oddaje majestat Puszczy – miejsca od wieków goszczącego królewskich dostojników.

MIEJSCE MOCY (0,5 km) – Bodaj najbardziej tajemnicze miejsce w Puszczy image009Białowieskiej. Obszar dawnego kultu Prasłowian bądź plemion pogańskich, znane z tzw. pozytywnego promieniowania. Atmosferę niesamowitości potęguje kamienny krąg oraz drzewa w nietypowym kształcie. W sąsiedztwie kamiennego kręgu zlokalizowane jest jeziorko. Do Miejsca Mocy można dojechać Drogą Sinicką odchodzącą od szosy Hajnówka –Białowieża ( zjazd w kierunku miejsca dobrze oznakowany).

Liczne rezerwaty przyrody m.in. „Podolany” (ochrona 300- letnich dębów szypułkowych), ,,Wysokie Bagno’’ (Przedmiotem ochrony rezerwatowej jest rozległe torfowisko porośnięte borem świerkowym),
Skansen Sioło Budyzabytkowy dom, stodoła, obora, kuźnia, bróg, studnia, płot wierzbowy; Budy 41, tel. 85 681 29 78, www.siolo-budy.pl

Nordic Walking Park „Białowieża”- To ponad 30 km znakomitych i czytelnie oznakowanych tras do uprawiania nordic walkingu. W skład Parku wchodzą 4 trasy: żółta o długości 3,6 km, zielona 8,8 km, biegnąca przez Białowieżę Towarową i rez. Wysokie Bagno czerwona 8,9 km trasa i oznakowana kolorem czarnym 10,6 km pętla. Wejście na trasy zlokalizowano na wschodnich krańcach Białowieży – parkingu leśnym przy ul. Gen. Aleksandra Waszkiewicza. Trasy prowadzą leśnymi duktami i drogami Puszczy Białowieskiej i granicą Białowieskiego Parku Narodowego. Rezerwat przyrody Wysokie Bagno, urokliwie wijąca się rzeka Narewka czy pieczołowicie odrestaurowana zabytkowa Stacja Kolejowa „Białowieża Towarowa” to tylko niektóre z atrakcji, czekających nas na białowieskich trasach.

 

Restauracja Carska w Białowieży – historia regionu zapisana w kuchni

Restauracja mieści się w zabytkowym budynku dworca kolejowego „Białowieża Towarowa” zbudowanego w 1903 roku dla Cara Mikołaja II. Charakter i wystrój wnętrz na który składają się oryginalne meble z tamtego okresu nawiązują do czasów carskich. Dziś ten unikatowy obiekt architektury drewnianej przyciąga zarówno smakoszy kuchni polsko – rosyjskiej jak i miłośników Puszczy i ducha architektury schyłku XIX wieku. Obok restauracji, w zabytkowej wieży ciśnień, mieszczą się dwuosobowe apartamenty oraz ruska bania czyli tradycyjna sauna. W stojącym na torze składzie pociągu znajdują się także luksusowe wagony stylizowane na carskie salonki. Każdy z nich to niezależny dwuosobowy apartament z możliwością dostawki.

restauracja carska pociag

Stacja Towarowa
ul. Towarowa 4
17-230 Białowieża
+48 602 243 228
+48 85 681 21 19
www.carska.pl
poczta@restauracjacarska.pl

 

 

 

Białowieża to nie tylko unikatowa przyroda, ale również kultura. W samym sercu puszczy echo podlaskiego folkloru wesoło rozbrzmiewa wśród kniei. W załączniku podajemy kalendarz imprez, podczas których można posłuchać zespołów ludowych, kupić wyroby sztuki ludowej.