» „I TAM ŻYWUĆ LUDZI” festyn w Osówce, 11.08.2018
LOT Białowieża

4 plakat ludzi osówka

„I TAM ŻYWUĆ LUDZI” festyn w Osówce, 11.08.2018

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zaprasza na czwarty w tym roku festyn z cyklu „I TAM ŻYWUĆ LUDZI”, który odbędzie się w OSÓWCE w gminie Czyże 11.08.2018, w sobotę –  początek o godz.17.00

 

 

W programie:

- Występy zespołów:

 • CZYŻOWIANIE (Czyże)
 • WIERASY (Czyże)
 • NIEZABUDKI (Kuraszewo)
 • GRUPA WOKALNA Z MORZA
 • AXEL (Białystok)
 • DAWID SZYMCZUK BAND (Hajnówka)
 • ART.PRONAR (Narew)

- Kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym

Serdecznie zapraszamy !!!

 

ORGANIZATORZY:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl

Urząd Gminy Czyże,

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Музей і Асяродак Беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Беларускі Фэст “І ТАМ ЖЫВУЦЬ ЛЮДЗІ”

 

11.08.2018 Асоўкаў гміне Чыжы, пачаток у 17.00 г.

У ПРАГРАМЕ :

* Выступы калектываў:

 • ЧЫЖАЎЛЯНЕ (Чыжы)
 • ВЕРАСЫ (Чыжы)
 • НЕЗАБУДКІ (Курашэва)
 • ВАКАЛЬНЫ ГУРТ з Мора
 • AXEL (Беласток)
 • ДАВІД ШЫМЧУК БАНД (Гайнаўка)
 • АРТ.ПРОНАР (Нараў)

* Крама з беларускай літаратурай, сувенірaмі і рукадзеллем

Арганізатар:

Музей і Асяродак Беларускай Культуры ў Гайнаўцы

Вул.3 Мая 42, 17-200 Гайнаўка

Партнёры:

Улады Гміны Чыжы

Гмінны цэнтр культуры ў Чыжах

4 plakat ludzi osówka