» Spacer tematyczny o rozwoju turystyki w Hajnówce już za nami!
LOT Białowieża

LOGO PB

Spacer tematyczny o rozwoju turystyki w Hajnówce już za nami!

W niedzielę 17 listopada mieszkańcy naszego miasta, a także odwiedzający Hajnówkę turyści wybrali się na edukacyjny spacer. Tematem spaceru był rozwój turystyki w mieście Hajnówka.

            Organizatorem wydarzenia była Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej”. Spacer prowadziła Pani Nina Zin – przewodnik turystyczny z wieloletnim doświadczeniem.

            Trasa spaceru rozpoczęła się przy Urzędzie Miasta  ul. Zina i prowadziła przez skwer pod przedwojenną wizytówkę Hajnówki – budynek biurowy z 1935r przy ul. 3 Maja, należący do Hajnowskich Zakładów Przemysłu Drzewnego. To w tej lokalizacji rozpoczynało się zwiedzanie terenu HPPD, gdzie pierwszymi przewodnikami zakładowymi byli pracownicy kadry technicznej.

            Na ul. Piłsudskiego (niegdyś ul. Tartaczna) w budynku Poliechniki Białostockiej w latach 1962-1989 znajdowało się Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Mieściło się w pierwszym budynku przeznaczonym na potrzeby szkoły. Obok znajdowała się Łaźna. Oba obiekty są jednymi z  najstarszych przedwojennych budynków w Hajnówce.

            Dalej – Hotel ZNPz 1962r. przy ul. Piłsudskiego – nadal funkcjonujący i zarazem pierwszy budynek przeznaczony na cele noclegowe.

            Grupa przeszła obok byłych terenów terpetryniarni (obecne budynki Urzędu Miasta) i ul. Parkowa – gdzie biegła trasa kolejki wąskotorowej.

            Na ul. 3 Maja przy os. Centrum wspomniano o dawnych nieistniejących już obiektach hotelarskich,  prowadzonych w budynkach prywatnych: dom drewniany P. Lubowickiego   i P. Górskiego. Na placu przy targowisku obok Muzeum Kultury Białowieskiej przy budynku mozaikarni znajdował się “Pub o Wołodzi”, który rozebrano w 2014 roku.

            Kolejny przystanek był przy domu murowanym Pana Kurela ul. 3 Maja – znanym z kina LUX, zaś  po drugiej stronie – były  dwa domu Pana Sawickiego, w jednym z nich mieścił się nieistniejący  Dom Handlowy “Żupańskiego” a obok LOT-u, gdzie znajdowała się siedziba ORBIS-u, stał w czasch carskich drewniany dom Drużnika – też nieistniejący.

            Kolejnymi omawianymi budynkami  przy ul. 3 Maja, był budynek:

-          w którym funkcjonował  PTTK – Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, a obecnie Biuro Nieruchomości;

-          Kościół Pw. Krzyża Świętego – to trzeci budynek w tym miejscu i najstarsza murowana świątynia w Hajnówce;

-          Zespół Szkół Zawodowych – najstarsza szkoła średnia gdzie mieściło się Szkolne Koło Turystyczne, którego opiekunami byli nauczyciele: J. Słowikowski, W.Tatarczyk, D. Horodecki.

Trasa prowadziła przy ul. Bocznej, na której przed II wojną światową mieścił się też budynek hotelowy – Hotel Grodzieńskiego. W pobliżu od 2004r. znajduje się Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa – dawniej Kuźnia Mierzwińskiego – budynek z 1927r, obiekt gospodarczy przekształcony na obiekt turystyczny.

            Grupa przeszła na ul. Batorego – która od XVI w. pełniła rolę najstarszego szlaku turystycznego do Białowieży – zwanego Dawnym Traktem Królewskim, Gościńcem Carskim, którym to król Stefan Batory,  Stanisław August Poniatowski i car Aleksander II jeździli na polowania do Puszczy Białowieskiej.

            W trakcie spaceru pokazano teren gdzie była siedziba Strażnika Hajnowskiego i pierwsza Karczma (okolice Gryfskandu) oraz dzielnica usługowo-handlowa ( ul. Batorego, ul. Lipowa, ul. Grunwaldzka, ul. Wierobieja).

            Kolejnym  omawianym punktem była ul. 11 Listopada (Rampa Reźnika) w pobliżu której pod konie XIXw.  znajdował Pawilon Carski -  pierwszy dworzec, gdzie car Aleksadner III przyjechał pociągiem w 1894 r. Później była Ładownia nr 1 Tartaku a obecnie jest centrum handlowe „Galeria Hajnówka“.

            Trasa sapceru kończyła się na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Batorego – gdzie był pierwszy CPN, a po drugiej stronie PUR,- Państwowy Urząd Repatriacyjny, w którym też okresowo świadczono usługi noclegowe. Na zakończenie spaceru zorganizowano ognisko oraz konkurs z nagrodami.

Spacer zrealizowano w ramach zadania publicznego pt. „Współpraca się opłaca” współfinansowanego z dotacji Burmistrza Miasta Hajnówka.

 Marta Grzelak