» Zmiana zasad publikacji na stronie internetowej www.lot.bialowieza.pl
LOT Białowieża


Zmiana zasad publikacji na stronie internetowej www.lot.bialowieza.pl

W związku z wejściem życie ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO),  redakcja strony www.lot.bialowieza.pl informuje, iż po 25 maja br. wymagana jest zgoda autora publikacji, zapytań o udzielenie informacji turystycznej dot.  przetwarzania danych osobowych. W związku z tym w załączniku publikujemy klauzulę informacyjną, z którą należy się zapoznać. Jeśli autor publikacji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, proszony jest o podpisanie klauzuli i wysłanie jej  na adres mailowy: biuro@lot.bialowieza.pl

Czynność tę należy wykonać jednorazowo (przy okazji wysyłania materiału prasowego, oferty turystycznej, zapytania o udzielenie informacji turystycznej). Jednocześnie informujemy, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest równoznaczne z brakiem możliwości publikacji informacji na stronie.

Zaznaczamy , że administrator strony www.lot.bialowieza.pl   nie ponosi odpowiedzialności za treści komunikatów prasowych – ich weryfikacja, zgodność z prawem leży po stronie autora nadesłanego materiału prasowego.

Kontakt do Administratora strony: biuro@lot.bialowieza.pl

Załącznik: obowiązek informacyjny