» Lato w Białowieży – letni rozkład imprez!
LOT Białowieża

plakat

Lato w Białowieży – letni rozkład imprez!

CZERWIEC

30.06.2017 (piętek) – KARAOKE – Gospoda pod Żubrem (parking), godz. 19.00

30.06.2017 (piątek) – wernisaż zdjęć poplenerowych – Galeria oBOK, godz. 18.00

LIPIEC

01.07.2017 (sobota) – „Puszcza” – wernisaż wystawy plakatów studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z udziałem Tomasza Samojlika; Teatr w Teremiskach, Teremiski 30, godz. 12.00

01.07.2017 (sobota) – happening konsultacyjny dot. opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża – gra z nagrodami dla najmłodszych prowadzona przez Dominika Sołowieja, punkt poboru krwi – parking gminny, godz. 12.00

01.07.2017 (sobota) – NOC KUPAŁY – parking gminny

03.07.2017 (poniedziałek) – MALOWANIE KMIENI (przynosimy ze sobą polne kamienie), BOK, godz. 11.00-13.00

07.07.2017 (piątek) – KARAOKE – Gospoda pod Żubrem (parking), godz. 19.00

08.07.2017 (sobota) – Filmowe lato z Orange (stadion gminny), godz. 22.00

10.07.2017 (poniedziałek) – obserwacja zwierząt w naturze, czyli wyprawa kładką ŻEBRA ŻUBRA do Rezerwatu Pokazowego Żubrów (zabieramy ze sobą picie i prowiant), BOK, godz. 11.00-15.00

13.07.2017 (piątek) – ognisko SENIORÓW (stadion gminny)

14.07.2017 (piątek) – Koncert Różnogłosie – parking gminny, godz. 18.00

14.07.2017. (piątek) – z BOKu na BOK, czyli nocowanie w BOKu, godz. 17.00 – 10.00 (ilość miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy)

15.07.2017 (sobota) – doroczny koncert waltornistów pod kierunkiem Igora Szeligowskiego, solisty Opery Narodowej w Warszawie, Teatr w Teremiskach, Teremiski 30,  godz. 17.00

15.07.2017 (sobota) – wakacyjne ognisko w Pogorzelcach; świetlica; godz. 16.00

17.07.2017 (poniedziałek) – wyjście do MUZEUM BPN i malowanie zwierząt na deseczkach, BOK, godz. 11.00-13.00

22.07.2017 (sobota) – KARAOKE – Gospoda pod Żubrem (parking), godz. 19.00

24.07.2017 (poniedziałek) – Pan Białowieżanin i Pani Białowieżanka, czyli laleczki z drewnianej łyżki (przynosimy ze sobą kolorową włóczkę i wstążki), BOK, godz. 11.00-13.00

24.07.2017 (poniedziałek) – spektakl norweskiego teatru Visjoner Teater pt. „Błogosławieństwo ziemi”, Teatr w Teremiskach, Teremiski 30, godz. 19.00

28.07.2017 (piątek) – koncert folklorystyczny  PERETOCZE (parking gminny)

29.07.2017 (sobota) –koncert folklorystyczny  PERETOCZE (parking gminny)

30.07.2017 (niedziela) – Podlaska Oktawa Kultur – chór „Dnipro” z Kijowa (Ukraina); sala kina „Żubr” BOK, godz. 17.00

31.07.2017 (poniedziałek) – MOBILE, czyli ozdoby wiatrowe (przynosimy ze sobą ptasie piórka i patyki), BOK, godz. 11.00-13.00

SIERPIEŃ

01.08.2017 (wtorek) – Pokaz ilustrowania na żywo – wernisaż Marysi Dek; galeria oBOK, godz. 18.00

04.08.2017 (piątek) – KARAOKE – Gospoda pod Żubrem (parking), godz.19.00

05.08.2017 (sobota) – warsztat konsultacyjny z użyciem map dot. opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, BOK, godz. 9.30-15.00

05.08.2017 (sobota) – wakacyjne ognisko w Budach, świetlica, godz. 16.00

11.08.2017 (piątek) – KARAOKE – Gospoda pod Żubrem (parking)

12.08.2017 (sobota) – Profilaktyczny Piknik Rodzinny (koncert Red Lips i Norbiego) – stadion gminny

13.08.2017 (niedziela) – Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep

20.08.2017 (niedziela) – Filmowe lato z Orange (stadion gminny), godz. 21:30

25.08.2017 (piątek) – KARAOKE – Gospoda pod Żubrem (parking), godz. 19.00

26.08.2017 (sobota) – Białowieskie Arie „Od opery po szlagiery” – plac przed Muzeum BPN

27.08.2017 (niedziela) – zakończenie wakacji w Podolanach, świetlica, godz. 15.00

WRZESIEŃ

01.09.2017 (piątek) – Różnogłosie – parking gminny, godz.18.00

plakat

plakat